Home
2Care4Growth

 

Herkent u dit?

Als stakeholder in de zorg houdt u zich bezig met talloze, vaak tegengestelde doelen: zoals bijvoorbeeld kwaliteit, toegankelijkheid, winstgevendheid,  kostenbeheersing, veiligheid en patiënttevredenheid. Om deze doelen te bereiken worden vaak uiteenlopende benaderingen gekozen. Dit heeft echter tot gevolg dat er slechts langzame vooruitgang in het verbeteren van prestaties in de zorg wordt geboekt. Dat terwijl de maatschappelijke vraag naar het helpen van meer patienten met een beter resultaat tegen lagere kosten steeds dominanter wordt.

Meer patiënten, betere kwaliteit, lagere vaste kosten?

In het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam hebben arts Marc van Aart en marketeer Dick Berkelder aangetoond dat deze paradox oplosbaar is. Vanaf 2005 smolten zij marketing, communicatie en patientenlogistiek samen tot Marketing Operations. Daarmee lukte het voor het Maasstad Ziekenhuis om meer patiënten kwalitatief betere zorg te verlenen en dit ook nog eens te doen tegen lagere kosten. Door gezondsheidswaarde centraal te stellen werden de kernwaarden klantvraag, procesverbetering en transparantie verbonden.
Vanaf 2009 begeleiden Marc en Dick ook andere ziekenhuizen met de implementatie van zo’n aanpak onder de naam 2Care4Growth.

 

Gezond aan de Maas, nu gratis!

Special edition van:
Maasstad Ziekenhuis, 2Care4Growth en Adjiedj Bakas
Lees meer over dit prikkelende boek

 

voorkant-Cover-Toekomst-van-Gezonheid

of bestel direct.